QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG

Quản lý thông tin và các đối tượng liên quan đến khách hàng

Thông tin khách hàng

Thông tin về mã số thuế, địa chỉ, ngành nghề, quy mô, quốc tịch,... cần thiết để quản lý, để liên hệ, soạn hợp đồng,...

Người quản lý khách hàng

Là nhân viên nắm rõ thông tin và các vấn đề của khách hàng này, hiểu khách hàng này.

Ghi chú khách hàng

Những ghi chú thêm về khách hàng này, ví dụ Khách hàng này khó tính, khách hàng này hay trả giá, v.v...

Báo cáo khách hàng

Nhiều loại báo cáo về khách hàng, báo cáo về doanh số, quy mô, quốc tịch, ngành nghề,v.v...

Cơ hội khách hàng

Bạn có thể xem được khách hàng này đã có bao nhiêu cơ hội, click vào để xem chi tiết từng cơ hội đó.

Hợp đồng khách hàng

Xem được khách hàng này đã có bao nhiêu hợp đồng, click vào để xem chi tiết từng hợp đồng đó. Hợp đồng đó đã thực hiện xong chưa, kết thúc ngày nào, đã thanh toán chưa,v.v...

Doanh số khách hàng

Tổng doanh số của khách hàng này từ trước đến nay

Công nợ khách hàng

Toàn bộ công nợ của khách hàng này, mỗi công nợ đều có thông tin chi tiết và số tiền đã thanh toán. Thanh toán đủ thì trạng thái công nợ sẽ thay đổi sang hoàn thành

features-mockup features-mockup

Quản lý Khách hàng mang lại hiệu quả gì?

  • Nắm được đầy đủ thông tin của khách hàng để liên hệ, soạn hợp đồng,v.v...
  • Quản lý được các cơ hội, các hợp đồng và doanh số của mỗi khách hàng.
  • Xem chi tiết được từng hợp đồng của mỗi khách hàng.
  • Xem được toàn bộ công nợ của một khách hàng, tránh thu thiếu, tránh quên thu.
  • Xem được lịch sử làm việc với mỗi khách hàng, từ đó hiểu khách hàng và dễ dàng làm việc với những hợp đồng sau.
Công ty TNHH Công Nghệ ESO
info@eso.vn
0904378279
649/57/10 Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM