Phần mềm quản lý tiệm tóc là gì, tiệm tóc có nên sử dụng phần mềm quản lý

Những tiệm tóc quy mô lớn thường sẽ gặp vấn đề về quản lý nên cần giải pháp quản lý hiệu quả

Phần mềm quản lý tiệm tóc là gì?

Phần mềm quản lý tiệm tóc là phần mềm quản lý nhân viên, các dịch vụ nhân viên làm, quản lý khách hàng, thông tin khách hàng, việc đặt lịch làm tóc của khách hàng, từ đó sắp xếp thợ làm tóc 1 cách hợp lý, tính tiền khách hàng và tính công nhân viên 1 cách bài bản.

technology

Phần mềm quản lý tiệm tóc quản lý những vấn đề gì?

- Quản lý danh sách nhân viên:

+ Hồ sơ nhân viên.
+ Lương nhân viên.
+ Thời điểm nhân viên vào làm, kinh nghiệm của nhân viên.
+ Quản lý thời gian đến và về của nhân viên.
+ Các dịch vụ nhân viên có thể thực hiện.

- Quản lý danh sách dịch vụ:

+ Thông tin dịch vụ tóc.
+ Thời gian làm dịch vụ tóc.
+ Các chi phí của dịch vụ.

- Quản lý các tour làm dịch vụ của nhân viên:

+ Thời gian bắt đầu, kết thúc mỗi tour.
+ Chi phí mỗi tour.
+ Đánh giá khách hàng
+ Tổng hợp các tour và các chi phí.
+ Báo cáo hàng ngày, hàng tuần, tháng, năm.