Cách hoạt động của phần mềm quản lý doanh nghiệp

Chúng ta cần hiểu rõ cách hoạt động của phần mềm quản lý doanh nghiệp để có thể hiểu được hiệu quả, giá trị của phần mềm quản lý doanh nghiệp mang lại.

Để có thể xây dựng được phần mềm quản lý doanh nghiệp hiệu quả cho doanh nghiệp mình, các bạn cần hiểu rõ cách hoạt động, nguyên tắc hoạt động của phần mềm, từ đó có thể xây dựng các chức năng quản lý phù hợp.

Cách hoạt động của phần mềm quản lý doanh nghiệp như thế nào?

Phần mềm quản lý doanh nghiệp hoạt động theo nguyên tắc người dùng nhập vào thông tin, dữ liệu, phần mềm sẽ xử lý thông tin rồi sắp xếp, lưu trữ 1 cách tối ưu, sau đó trình bày 1 cách thông minh để người dùng có thể xem, theo dõi, cập nhật, chỉnh sửa 1 cách hợp lý. Bên cạnh đó phần mềm quản lý sẽ tổng hợp thông tinxây dựng báo cáo tự động giúp người dùng, người quản lý có thể xem hiệu suất làm việc của doanh nghiệp. Từ đó người quản lý có thể điều chỉnh để hoàn thiện quy trình làm việc của doanh nghiệp mình 1 cách hiệu quả nhất.

phanmemquanly

Cụ thể hơn, mỗi doanh nghiệp hiện tại sẽ có 1 quy trình làm việc.
Ví dụ 1 công ty hoạt động bán hàng,
Quy trình làm việc cơ bản của công ty thương mại (bán hàng) Sẽ gồm nhập hàng từ nhà cung cấp và bán hàng cho khách hàng, thu tiền công nợ từ khách hàng.
Vậy Nhân viên bán hàng sẽ nhập thông tin khách hàng, nhập đơn hàng. Nhân viên này sẽ xem được các khách hàng, đơn hàng mình đã nhập, xem được doanh số cá nhân mình.
Nhân viên nhập hàng sẽ nhập thông tin nhà cung cấp, tạo sản phẩm, nhập hàng. Nhân viên này sẽ xem được thông tin nhà cung cấp, các hàng đã nhập.
Nhân viên kế toán sẽ nhập các thông tin thu tiền khách hàng, chi tiền cho nhà cung cấp. Nhân viên này xem được công nợ khách hàng, công nợ nhà cung cấp.
....
Người quản lý sẽ xem được báo cáo tổng quát về nhập hàng, về bán hàng, về các khoản thanh toán.

Lưu ý, thông tin là từ người dùng nhập (nhân viên công ty nhập) chứ phần mềm không ghi nhận 1 cách tự động.
Nhiệm vụ của phần mềm là tạo form nhập thông tin 1 cách phù hợp.manhinhnhaplieuNhư vậy, các bạn có thể hiểu được cách hoạt động của phần mềm quản lý như sau:

1. Tạo form nhập liệu, nhập thông tin để nhân viên nhập đúng.
2. Xử lý và Lưu trữ thông tin tối ưu.
3. Trình bày thông tin 1 cách thông minh để xem.
4. Tổng hợp các thông tin đã nhập từ trước để tạo nên các báo cáo phù hợp.
5. Phân quyền xem, xử lý thông tin 1 cách tối ưu nhất cho doanh nghiệp.

Với cách hoạt động này, phần mềm quản lý doanh nghiệp mang lại hiệu quả gì?

So với Excel nhập liệu trên màn hình ô khá rối, tất cả hoạt động đều nhập liệu theo 1 kiểu, thì phần mềm quản lý sẽ tạo form nhập liệu riêng cho mỗi hoạt động, dễ nhìn, dễ nhập, và có những ràng buộc để người dùng có thể nhập đúng thông tin.
Phần mềm giúp lưu trữ được 1 lượng lớn dữ liệu, không bị giới hạn như excel.
Phần mềm sẽ sắp xế thông tin và lưu trữ dữ liệu 1 cách tối ưu nhất, để giúp việc xử lý dữ liệu, trích xuất dữ liệu nhanh.
Phần mềm sẽ giúp trình bày dữ liệu 1 cách phù hợp, dễ xem, dễ truy cập, tìm kiếm thông tin, và trình bày thông tin theo phân quyền để đảm bảo bảo mật và dễ làm việc.