Chức năng phần mềm quản lý tiệm massage - quản lý chuyên nghiệp

Trên phần mềm quản lý tiệm massage bạn có thể quản lý toàn bộ hoạt động của 1 tiêm massage.


Bạn có thể hình dung nội dung cần quản lý chính của 1 tiệm massage mà là nhân viên thực hiện dịch vụ cho khách hàng. Gọi là tour làm dịch vụ massage.
Như vậy 1 tour làm dịch vụ có sự tham gia của 2 đối tượng chính: 1 là nhân viên, 2 là khách hàng, như vậy tất nhiên phải có mục quản lý nhân viên và mục quản lý khách hàng.
Bên cạnh đó, mỗi tiệm massage sẽ có nhiều gói dịch vụ massage, mỗi gói có giá riêng, thời gian thực hiện khác nhau, vậy nên cần quản lý các dịch vụ.
Việc quản lý này ngắn gọn sẽ giúp bạn nắm được nhân viên nào làm cho khách hàng nào, thực hiện dịch vụ gì thời gian bảo lâu và phí bao nhiêu tiền, từ đó có thể thu tiền khách hàng, trả tiền nhân viên, và thời gian nhân viên làm xong rảnh làm dịch vụ tiếp theo cho khách hàng khác.

Các chức năng của phần mềm quản lý tiệm massage:

1. Quản lý dịch vụ massage

Bạn cần quản lý tiệm của bạn có những dịch vụ nào, giá mỗi gói dịch vụ là bao nhiêu và thời gian thực hiện dịch vụ đó bao lâu.
Như vậy, khi 1 nhân viên thực hiện 1 gói dịch vụ, người quản lý sẽ nắm được khi nào thực hiện xong, chi phí bao nhiêu.
 
 

2. Quản lý nhân viên (kỹ thuật viên massage)

Người quản lý cần nắm được danh sách toàn bộ nhân viên tiệm mình, mỗi nhân viên làm được những dịch vụ nào.
Sau khi cài đặt dịch vụ cho mỗi nhân viên, khi chọn dịch vụ làm cho Khách hàng, phần mềm sẽ tự động trình bày những nhân viên làm được dịch vụ đó.
 
 

3. Quản lý các lịch làm dịch vụ massage

Tại trang chính, bạn có thể quản lý danh sách kỹ thuật viên
- Kỹ thuật viên có mặt và vắng mặt
- Kỹ thuật viên đang làm dịch vụ và kỹ thuật viên đang rảnh
- Quản lý được số dịch vụ mà mỗi kỹ thuật viên đã làm
- Quản lý được kỹ thuật viên được ưu tiên cho tour làm dịch vụ tiếp theo
Bạn có thể quản lý được các tour dịch vụ đang thực hiện, các tour dịch vụ đang đợi làm, các tour dịch vụ chưa làm (đã đặt) trong ngày

Màn hình danh sách nhân viên, thao tác checkin (đánh dấu có mặt) khi nhân viên đến tiệm (nhân viên đến trước sẽ có độ ưu tiên làm trước)


4. Quản lý khách hàng tiệm massage

Việc quản lý khách hàng không chỉ nắm được thông tin khách hàng mà còn lưu lại những dịch vụ khách hàng đã làm, từ đó có thể chăm sóc khách hàng tốt hơn và có những chương trình hậu mãi sau đó cho khách hàng thân thiết.
Ngoài ra khách hàng có thể đặt lịch massage online, bằng cách chọn thời gian, chọn dịch vụ, phần mềm sẽ tự tính được thời gian đó có những nhân viên nào rảnh và cho phép khách hàng đặt nhân viên đó, chức năng này rất tiện và giải quyết được nhiều vấn đề của các tiệm massage hiện nay.
 


Sau đó, người quản lý tiệm sẽ nhận được thông tin đặt lịch này, người quản lý có thể liên hệ khách hàng thay đổi lịch nếu có vấn đề trong việc đặt lịch này, hoặc xác nhận nếu lịch đặt ok.
xemlichkhdat0